صفحه اصلی
دوره های زبده
درباره ما
تماس با ما
اخبار و تازه ها
هدایا و امکانات کمک آموزشی
کار شما را برای یادگیری آسان می کنیم.
امکانات و هدایای کمک آموزشی به شرح زیر در هر دوره به دانش پذیران عزیز تقدیم می شود تا فرآیند آموزش تسهیل شده و دانش پذیر بتواند با تمرکز خوبی به مطالب آموزشی دوره بپردازد.

فلش مموری
به هر دانش پذیر یک فلش مموری جهت حفظ و تبادل فایل های حین آموزش در ابتدای هر دوره هدیه داده می شود.
جزوه ی کمک آموزشی
- به هر دانش پذیر یک جزوه ی کمک آموزشی که مکمل موارد آموزشی دوره می باشد تقدیم می شود.
- این جزوه ی کمک آموزشی در برخی از دوره ها قبل از شروع هر دوره داده می شود و در برخی از دوره ها در ابتدای دوره جزوه ای برای کل دوره به دانش پذیر داده می شود.
دفتر کلاسوری و خودکار
همچنین به هر دانش پذیر یک دفتر کلاسوری با خودکار در ابتدای هر دوره تقدیم می شود تا هر آنچه که در حین دوره نیاز به نکته برداری باشد را در آن یادداشت نمایند.
پذیرایی میان وعده
در میان وعده ی اکثر کلاس ها از دانش پذیران عزیز یک پذیرایی سبک جهت رفع خستگی به عمل می آید.
@zmz_ir