صفحه اصلی
دوره های زبده
درباره ما
تماس با ما
اخبار و تازه ها
امتیازات و نمرات طول دوره
سطح دانش پذیر
در حین دوره پروژه ها و تمرین هایی به دانش پذیران داده می شود که بر اساس نوع پاسخگویی و انجام تمرین ها و پروژه ها نمراتی بصورت سطح بندی شده به دانش پذیر داده می شود که در نهایت نمره ی میانگین در انتهای دوره در گواهی پایان دوره ای که به دانش پذیر داده شده ذکر می گردد.

درجه بندی ها
هر تمرین و آزمون و پروژه ای که از طرف استاد به دانش پذیر برای انجام داده می شود توسط استاد بصورت درجه های زیر سطح بندی می شود :
درجه A = بالاترین سطح
درجه B = سطح خوب
درجه C = سطح متوسط
درجه D = پایین ترین سطح
درجه E = صفر امتیاز
تعیین سطح پایان دوره
میانگین سطح نمرات و فعالیت های مربوط به حضور دانش پذیر در کلاس ها و کلیه ی آزمون ها و پروژه هایی که دانش پذیر در حین دوره انجام داده است در گواهی پایان دوره ی کاربر بعنوان تعیین سطح خروجی کاربر از دوره ذکر می شود.
@zmz_ir